Zápis ze schůze výboru ČSEKFT konané v Praze dne 11.06.2003

 

 

 1. Byl předán Diplom čestného členství ČSEKFT doc. MUDr. Miroslavu Mrázovi, CSc. při příležitosti jeho 80. narozenin. Diplom předala prof. Rašková. V krátkém projevu zhodnotila činnost doc. Mráze.

   
 2. Byla provedena kontrola zápisu minulé schůze, zápis schválen.
  Zbývají tyto otázky:

  a) Webové stránky - kromě "oficiální náplně" další aktuality, redakce; MUDr. Doležal.
  b) Garance ČSEKFT pro časopis Klinické sekce - Klinická farmakologie a farmacie - doc. Grundmann.
  c) Kolektivní členství, členství farmaceutických firem a asociace výrobců - prof. Švihovec
  d) Soutěž o nejlepší práci 2002 - prof. Martínková

   
 3. Farmakologické dny v Brně
  - referoval prof. J. Květina, zatím 87 přihlášek.
  Zahájení: středa 10.9.t.r. ve 13:00 hod.Výbor se sejde v místě konání zasedání v 10:30 hod. Prof. Perlík projedná se slovenskými kolegy organizaci zasedání výborů a ev. účast na společném obědě. Doc. Grundmann se omlouvá.

   
 4. Zprávy ze sekcí
  Prof. Květina referoval o přípravě Česko-Slovenské toxikologické konference (Praha 3.-.5.9.2003) - organizací pověřen doc. Tichý.
  V rámci akcí pořádaných na podzim Klinickou sekcí v Rožnově p.R. proběhne též Česko-Slovenská konference klinické farmakologie.

  · V Klinické sekci se budou konat volby výboru

  · Do výboru Toxikologické sekce byli zvoleni: prof. Eybl, doc. Geršl, prof. Květina, MUDr. Štětinová, doc. Tichý

   
 5. Výbor vzal na vědomí dopis o Enzymoterapii adresovaný ČLS (připravil prof. Perlík, prof. Švihovec) v diskuzi vystupila řada členů výboru k této problematice ev. k tzv. alternativní medicíně a k nadbytečnému množství některých léčebných přípravků na trhu (Německo).


 6. Prof Švihovec upozorňuje na důležitost rychlého proplacení poplatků členských sekcí zahraničním mezinárodním organizacím. Urychleně ohlaste prof. Švihovcovi č. účtu, banku, výši poplatku. V této souvislosti je třeba vyjasnit postavení DURG.


 7. Životní jubilea a čestná ocenění:
  Prof. Hynie (70 let) - gratulační dopis, doc. Lincová (65 let v r.2004, čestné členství zejména za redakční práci - učebnice), doc. I. Janků (75 let v r.2004) - dopis, prof. Uvnäs - čestné členství ČSEKFT, prof. R.F. Furchgott - dopis.


 8. Noví členové Společnosti - byli přijati:
  MUDr. Petr Dvořák
  MUDr. Roman Gregar
  RNDr. PhMr Miroslav Vostatek

   
 9. Informace:
  Proběhla přednáška prof. Fothové (Halle) a prof. Wyciska dne 10.4. ve 13:00 pořádaná naší společností ve spolupráci se SZU Praha na téma "Drug transporters in human lung cells and their importance for environmental toxicology" a "Groundwater pollution and remediation options for multi-source contaminated aquifers".

   
 10. Příští schůze výboru se koná ve středu dne 10. září 2003 v 10:30 hod. v místě konání Farmakologických dnů.