zpátky na hlavní stránku


Výbor spolecnosti:

 

Predseda

Prof. MUDr. Ondrej Slanar, Ph.Dr.
 

Místopredseda

Prof. MUDr. Stanislav Micuda, Ph.D.
 

Vedecký sekretár

Prof. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D.
 

Pokladník

Doc. Ing. Jaroslav Chládek, Ph.D.
 

Clenové

Prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, Dr.Sc.

Doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D.

 

Doc. PharmDr. Jan Jurica, Ph.D.

 

Prof. MUDr. Jirí Kassa, CSc.

 

Doc. RNDr. Eva Kmonícková, CSc.

 

Prof. PharmDr. Milan Nobilis, CSc.

MUDr. Jirí Slíva, Ph.D.

 

 

Revizní komise spolecnosti:

 

Predseda

Prof. MUDr. Jan Švihovec, CSc.

Clenové

MUDr. Olga Bartošová, Ph.D.

 

PharmDr. Ondrej Zendulka, Ph.D.
 

Sekretárka spolecnosti:

 

Hana Kalhousová
Ústav farmakologie, LF UK, Hradec Králové
kalhousovah@lfhk.cuni.cz