zpátky na hlavní stránku


Výbor společnosti:

 

Předseda

Prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc.
 

Místopředseda

Prof. MUDr. Stanislav Mičuda, Ph.D.
 

Vědecký sekretář

Prof. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D.
 

Pokladník

Doc. Ing. Jaroslav Chládek, Ph.D.
 

Členové

Doc. PharmDr. Jan Juřica, Ph.D.

Prof. MUDr. Jiří Kassa, CSc.

 

Doc. RNDr. Eva Kmoníčková, CSc.

 

Prof. PharmDr. Milan Nobilis, CSc.

 

Prof. MUDr. Ondřej Slanař, Ph.D.

 

Prof. MUDr. Jan Švihovec, DrSc.

Doc. MUDr. Martin Votava, Ph.D.

 

 

Revizní komise společnosti:

 

Předseda

MUDr. Josef Šedivý CSc.

Členové

RNDr. Martin Kuneš, Ph.D.

 

Doc. MVDr. Pavel Suchý, Ph.D.
 

Sekretářka společnosti:

 

Hana Kalhousová
Ústav farmakologie, LF UK, Hradec Králové
kalhousovah@lfhk.cuni.cz