zpátky na hlavní stránku
 
Sekce buněčné a molekulární farmakologie
 
Předseda: Doc. PharmDr. Petr Pávek, PhD. (FaF Hradec Králové)
Místopředseda: Prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrsC. (UP Olomouc)
Sekretář: Doc. MUDr. Stanislav Mičuda, PhD. (LF v Hradci Králové)
Členové:
Doc. MUDr. Jaroslav Blahoš, PhD. (2.LF Praha)
Doc. MUDr. Ondřej Slanař, PhD. (1.LF Praha)

Cílem iniciativy pro vytvoření pracovní skupiny „Buněčná a molekulární farmakologie“ v rámci České společnosti pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii ČLS JEP je vytvořit diskusní fórum pro vědecké pracovníky, kteří provádí základní nebo aplikovaný experimentální farmakologický výzkum nebo vývoj na molekulární, buněčné i orgánové úrovni za použití progresivních buněčných, biochemických, molekulárně biologických, analytických nebo diagnostických metod s cílem studovat a vysvětlit farmakoterapeutické nebo toxické mechanizmy účinků léčiv na molekulární úrovni. Cílem skupiny je rovněž integrovat nejnovější přístupy farmakogenetiky/farmakogenomiky, proteomiky a metabolomiky v experimentální i klinické farmakologii a toxikologii. Doc. PharmDr. Petr Pávek, PhD. Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové