zpátky na hlavní stránku

Toxikologická sekce

 
Předseda: Doc. MVDr. Pavel Suchý, Ph.D. (suchypa@vfu.cz) - VFU Brno
Místopředseda: RNDr. Martin Kuneš, Ph.D. (martin.kunes@fnhk.cz) - FN Hradec Králové
Sekretář: Doc. RNDr. Ladislava Bartošová, Ph.D. (bartosoval@vfu.cz) - VFU Brno
Členové: Prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc. (anzen@tunw.upol.cz) - LF UP Olomouc
Prof. MUDr. Jiří Kassa, CSc. (kassa@pmfhk.cz) - FVZ UO Hradec Králové