zpátky na hlavní stránku
 
Sekce klinické farmakologie
 
Předseda: doc. MUDr. Ondřej Slanař, PhD.
Místopředseda: MUDr. Karel Macek, PhD.
Vědecký sekretář: prof. MUDr. František Perlík, DrSc.
Členové:
prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc.
MUDr. Josef Šedivý, CSc.
Zápisy z jednání výboru sekce
22-02-2012 - Zápis z ustavující schůzky výboru Sekce klinické farmakologie ČSEKFT