zpátky na hlavní stránku

Ústavy farmakologie při Lékařských fakultách
  1. LF Univerzity Karlovy v Praze
2. LF Univerzity Karlovy v Praze
3. LF Univerzity Karlovy v Praze
LF Univerzity Karlovy v Hradci Králové - odborný profil - prezentace
LF Univerzity Karlovy v Plzni
LF Univerzity Palackého v Olomouci
LF Masarykovy Univerzity v Brně

Ústavy farmakologie a toxikologie při Farmaceutických fakultách
  FAF UK v Hradci Králové
FAF MU v Brně

Státní ústav pro kontrolu léčiv
  Homepage

Slovensko
  Farmakologický ústav Lekárskej fakulty, UKo v Bratislave
Ústav farmakológie UPJS v Košiciach
Ústav farmakológie JLF UK v Martine
Farmaceutická fakulta UKo
Ústav Experimentálnej Farmakológie Slovenskej Akademie vied
Slovenská farmakologická spoločnosť

Pharmacology Departments World-Wide