zpátky na hlavní stránku

Co je farmakologie?

       Farmakologie je vědní obor zabývající se účinky látek (farmak) na živé organizmy a jejich osudem v organizmu. Farmaky zde rozumíme nejen látky, které se dají využít při terapii, prevenci nebo diagnóze nemocí (léčiva), ale i látky, které určitým způsobem ovlivňují činnost organizmu a mohou sloužit např. jako nástroje při poznávání funkce organizmu, apod. 

       Hlavním cílem farmakologie je získat poznatky, které by zvyšovaly účinnost,  bezpečnost a racionálnost používání léčiv a objev nových léčiv. Specifitou farmakologie je např. poznávání mechanizmu působení farmak (jakým způsobem působí v organizmu), zjišťování osudu farmak v těle (jejich vstřebávání, distribuce, přeměny, eliminace), hledání nových farmak  (farmakologové jsou lovci farmak). Farmakologie zkoumá farmaka nejdříve preklinicky, např. na zvířatech (experimentální farmakologie), později u člověka (klinická farmakologie). Studiem toxických účinků farmak se zabývá toxikologie.

       Farmakologie by neměla být zaměňována s farmacií ( lékárnictvím), která zahrnuje i výrobu, kontrolu, distribuci, skladování, přípravu a výdej léčiv.

       Farmakologie má velký význam nejen medicinský, ale i ekonomický.  Objevy desítek nových léčiv a prohlubování poznatků o působení farmak umožnily velké pokroky v lékařství. V České republice se ročně utratí za léčiva několik desítek miliard Kč. Farmaceutický průmysl je velmi závislý na rozvoji farmakologie.