znak

Česká společnost
pro experimentální a klinickou farmakologii 
a toxikologii

České lékařské společnosti J.E.Purkyně

English version

Co je farmakologie
Cíle a poslání společnosti
Stanovy
Výbor
Sekce
    Klinické farmakologie
    Toxikologie
    Bunečné a molekulární f.
Seznam pracovišť
Ceny společnosti
    Zásady pro hodnocení
    Výsledky souteže
Formulár prihlášky
Členské příspěvky
Zápisy ze zasedání výboru
Zpráva o činnosti výboru a sekcí
Farmakologické akce
    Farmakologické dny
    Toxcon a další
Odkazy
Časopisy
Léková informační centra
 
PGS pozice Farmakologie

 

 
AKTUALITY 
Česká spolecnost pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii CLS JEP vyhlašuje soutež o nejlepší publikace vydané v roce 2017 - zde
 
68. Farmakologické dny se budou konat 5.9.-7.9.2018 v Hradci Králové - první výzva zde
 
Pozvánka - KVĚTINŮV DEN - mezioborový seminář mladých farmakologů a toxikologů
 
Aktuálně nabízené postgraduální pozice v oboru Farmakologie na ústavech lékařských a farmaceutických fakult v ČR
 
European pharmacologists ethical code of conduct
 
Farmakologické curriculum na území Čech Moravy a Slezska - 2. doplnené vydání 2011 - kompletní verze v pdf
 
IUPHAR - International Union of Basic and Clinical Pharmacology - zde
 
EPHAR - The Federation of European Pharmacological Societies - zde
 
International Society for the Study of Xenobiotics - zde
 
Odborné profily pracovišt - zde
 
Laboratorní testy online
 
FELASA - Federation for Laboratory Animal Science Associations  
 

Kontaktní osoby:

Předseda společnosti:
Prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc.
Ústav farmakologie LF UP
Hnevotínská 3, 775 15 Olomouc
e-mail:
pavel.anzenbacher@upol.cz
 
Vedecký sekretář:
Prof. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D.
Katedra farmakologie a toxikologie, FaF UK, Hradec Králové
e-mail:
pavek@faf.cuni.cz
 

 


 Web Administrator