zpátky na hlavní stránku

Cíle a poslání společnosti:

Společnost sdružuje pracovníky, zabývající se farmakologií a toxikologií, experimentální a klinickou a podporuje všestranně rozvoj těchto oborů v České republice. Je činná v oblasti výzkumné a pedagogické, pořádá pravidelná setkání svých členů (přednášky, semináře, konference), je členem mezinárodní organizace IUPHAR (International Union of Pharmacology) a EPHAR (European Union of Pharmacology) a rozvíjí styky s obdobnými organizacemi v zahraničí.

V souladu s posláním České lékařské společnosti J.E.Purkyně dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů ve své odborné oblasti a usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů.