znak

Ceská spolecnost
pro experimentální a klinickou farmakologii 
a toxikologii

Ceské lékarské spolecnosti J.E.Purkyne

English version

Co je farmakologie
Cíle a poslání spolecnosti
Stanovy
Výbor
Sekce
    Klinické farmakologie
    Toxikologie
    Bunecné a molekulární f.
Seznam pracovišt
Ceny spolecnosti
    Zásady pro hodnocení
    Výsledky souteže
Formulár prihlášky
Clenské príspevky
Zápisy ze zasedání výboru
Zpráva o cinnosti výboru a sekcí
Farmakologické akce
    Farmakologické dny
    Další akce
Odkazy
Casopisy
Pub-Med
Léková informacní centra

 

 
AKTUALITY 
Výsledky souteže spolecnosti o nejlepší publikaci
 
TOXCON 2017 - 22. Mezioborová toxikologická konference, Plzen 21.6. - 23.6. 2017
 
EUROTOX 2017, Bratislava, Slovak Republic
 
67. Farmakologické dny, Stará Lesná, Slovenská republika 2.-4.10.2017 - podrobnosti zde
 
European pharmacologists ethical code of conduct
 
Farmakologické curriculum na území Cech Moravy a Slezska - 2. doplnené vydání 2011 - kompletní verze v pdf
 
International Union of Basic and Clinical Pharmacology - zde
 
Odborné profily pracovišt - zde
 
Laboratorní testy online
 
 
 

Kontaktní osoby:

Predseda spolecnosti:
Prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc.
Ústav farmakologie LF UP
Hnevotínská 3, 775 15 Olomouc
e-mail:
pavel.anzenbacher@upol.cz
 
Vedecký sekretár:
Prof. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D.
Katedra farmakologie a toxikologie, FaF UK, Hradec Králové
e-mail:
pavek@faf.cuni.cz
 

 


 Web Administrator