znak

Česká společnost
pro experimentální a klinickou farmakologii 
a toxikologii

České lékařské společnosti J.E.Purkyně

English version

Co je farmakologie
Cíle a poslání společnosti
Stanovy
Výbor
Sekce
    Klinické farmakologie
    Toxikologie
    Buněčné a molekulární f.
Seznam pracovišť
Ceny společnosti
    Zásady pro hodnocení
    Výsledky soutěže
Formulář přihlášky
Členské příspěvky
Zápisy ze zasedání výboru
Zpráva o činnosti výborů a sekcí
Farmakologické akce
    Farmakologické dny
    Další akce
Odkazy
Časopisy
Pub-Med
Léková informační centra

 

 
AKTUALITY 
TOXCON 2017 - 22. Mezioborová toxikologická konference, Plzeň 21.6. - 23.6. 2017
 
EUROTOX 2017, Bratislava, Slovak Republic
 
Xenobiochecké symposium 2017, Telč 24.5. - 26.5.2017
 
KVĚTINŮV DEN, Brno 2017
 
67. Farmakologické dny, Stará Lesná, Slovenská republika 2.-4.10.2017 - připravuje se
 
European pharmacologists ethical code of conduct
 
Farmakologické curriculum na území Čech Moravy a Slezska - 2. doplněné vydání 2011 - kompletní verze v pdf
 
International Union of Basic and Clinical Pharmacology - zde
 
Odborné profily pracovišť - zde
 
Laboratorní testy online
 
 
 

Kontaktní osoby:

Předseda společnosti:
Prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc.
Ústav farmakologie LF UP
Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc
e-mail:
pavel.anzenbacher@upol.cz
 
Vědecký sekretář:
Prof. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D.
Katedra farmakologie a toxikologie, FaF UK, Hradec Králové
e-mail:
pavek@faf.cuni.cz
 

 


 Web Administrator