znak

Ceská spolecnost
pro experimentální a klinickou farmakologii 
a toxikologii

Ceské lékarské spolecnosti J.E.Purkyne

English version

Co je farmakologie
Cíle a poslání spolecnosti
Stanovy
Vybor
Sekce
    Klinické farmakologie
    Toxikologie
    Bunecné a molekulární f.
Seznam pracovist
Ceny spolecnosti
    Zásady pro hodnocení
    Vysledky souteze
Formulár prihlásky
Clenské príspevky
Zápisy ze zasedání vyboru
Zpráva o cinnosti vyboru a sekcí
Farmakologické akce
    Farmakologické dny
    Toxcon a dalsí
Odkazy
Casopisy
Léková informacní centra
 
PGS pozice Farmakologie

 

 
AKTUALITY 
Ceská spolecnost pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii CLS JEP si Vás dovoluje pozvat na Kvetinuv den - pozvanka zde
 
TOXCON 2019 - 24th Interdisciplinary Toxicology Conference (Congress Center Hotel SITNO, Vyhne, SR, 26.-28. 6. 2019)

 
Ceská spolecnost pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii CLS JEP si Vás dovoluje pozvat na 69. CESKO-SLOVENSKÉ FARMAKOLOGICKÉ DNY, které se budou konat 11. - 13. 9. 2019. Blizsí informace na stránkách konference - http://www.fd2019.cz.
Pozvanka zde.
 
Aktuálne nabízené postgraduální pozice v oboru Farmakologie na ústavech lékarskych a farmaceutickych fakult v CR
 
European pharmacologists ethical code of conduct
 
Farmakologické curriculum na území Cech Moravy a Slezska - 2. doplnené vydání 2011 - kompletní verze v pdf
 
IUPHAR - International Union of Basic and Clinical Pharmacology - zde
 
EPHAR - The Federation of European Pharmacological Societies - zde
 
International Society for the Study of Xenobiotics - zde
 
Odborné profily pracovist - zde
 
Laboratorní testy online
 
FELASA - Federation for Laboratory Animal Science Associations  
 

Kontaktní osoby:

Predseda spolecnosti:
Prof. MUDr. Ondrej Slanar, Ph.Dr.
Ustav farmakologie 1.LF UK
Katerinská 1660/32, Praha 2
e-mail:
ondrej.slanar@lf1.cuni.cz
 
Vedecky sekretár:
Prof. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D.
Katedra farmakologie a toxikologie, FaF UK, Hradec Králové
e-mail:
pavek@faf.cuni.cz
 

 


 Web Administrator