znak

Česká spolecnost
pro experimentální a klinickou farmakologii 
a toxikologii

České lékařské společnosti J.E.Purkyně

English version

Co je farmakologie
Cíle a poslání společnosti
Stanovy
Výbor
Sekce
    Klinická farmakologie
    Toxikologie
    Buněčná a molekulární f.
Seznam pracoviš
Ceny společnosti
    Zásady pro hodnocení
    Výsledky souteže
Formulář přihlášky
Členské příspěvky
Zápisy ze zasedání výboru
Zpráva o činnosti vyboru a sekcí
Farmakologické akce
    Farmakologické dny
    Toxcon a další
Odkazy
Časopisy
Léková informační centra
 
PGS pozice Farmakologie

 

 
AKTUALITY 
Stanovisko České společnosti pro klinickou a experimentální farmakologii a toxikologii CLS JEP k výuce farmakologie na lékařských fakultách v ČR
 
Česká společnost pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii ČLS JEP si Vás dovoluje pozvat na Květinův den - pozvánka zde
 
TOXCON 2019 - 24th Interdisciplinary Toxicology Conference (Congress Center Hotel SITNO, Vyhne, SR, 26.-28. 6. 2019)

 
Česká společnost pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii CLS JEP si Vás dovoluje pozvat na 69. CESKO-SLOVENSKÉ FARMAKOLOGICKÉ DNY, které se budou konat 11. - 13. 9. 2019. Bližší informace na stránkách konference - http://www.fd2019.cz.
Pozvánka zde.
 
Aktuálně nabízené postgraduální pozice v oboru Farmakologie na ústavech lékařskych a farmaceutickych fakult v ČR
 
European pharmacologists ethical code of conduct
 
Farmakologické curriculum na území Čech Moravy a Slezska - 2. doplněné vydání 2011 - kompletní verze v pdf
 
IUPHAR - International Union of Basic and Clinical Pharmacology - zde
 
EPHAR - The Federation of European Pharmacological Societies - zde
 
International Society for the Study of Xenobiotics - zde
 
Odborné profily pracovišť - zde
 
Laboratorní testy online
 
FELASA - Federation for Laboratory Animal Science Associations  
 

Kontaktní osoby:

Předseda společnosti:
Prof. MUDr. Ondrej Slanař, Ph.Dr.
Ústav farmakologie 1.LF UK
Kateřinská 1660/32, Praha 2
e-mail:
ondrej.slanar@lf1.cuni.cz
 
Vědecký sekretář:
Prof. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D.
Katedra farmakologie a toxikologie, FaF UK, Hradec Králové
e-mail:
pavek@faf.cuni.cz
 

 


  Web Administrator