znak

Ceská spolecnost
pro experimentální a klinickou farmakologii 
a toxikologii

Ceské lékarské spolecnosti J.E.Purkyne

English version

Co je farmakologie
Cíle a poslání spolecnosti
Stanovy
Výbor
Sekce
    Klinické farmakologie
    Toxikologie
    Bunecné a molekulární f.
Seznam pracovišt
Ceny spolecnosti
    Zásady pro hodnocení
    Výsledky souteže
Formulár prihlášky
Clenské príspevky
Zápisy ze zasedání výboru
Zpráva o cinnosti výboru a sekcí
Farmakologické akce
    Farmakologické dny
    Toxcon a další
Odkazy
Casopisy
Léková informacní centra
 
PGS pozice Farmakologie

 

 
AKTUALITY 
Ceská spolecnost pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii CLS JEP vyhlašuje soutež o nejlepší publikace vydané v roce 2017 - zde
 
68. Farmakologické dny - registrace prodloužena do 20.6. - stránky konference zde
 
Pozvánka - KVETINUV DEN - mezioborový seminár mladých farmakologu a toxikologu
 
Aktuálne nabízené postgraduální pozice v oboru Farmakologie na ústavech lékarských a farmaceutických fakult v CR
 
European pharmacologists ethical code of conduct
 
Farmakologické curriculum na území Cech Moravy a Slezska - 2. doplnené vydání 2011 - kompletní verze v pdf
 
IUPHAR - International Union of Basic and Clinical Pharmacology - zde
 
EPHAR - The Federation of European Pharmacological Societies - zde
 
International Society for the Study of Xenobiotics - zde
 
Odborné profily pracovišt - zde
 
Laboratorní testy online
 
FELASA - Federation for Laboratory Animal Science Associations  
 

Kontaktní osoby:

Predseda spolecnosti:
Prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc.
Ústav farmakologie LF UP
Hnevotínská 3, 775 15 Olomouc
e-mail:
pavel.anzenbacher@upol.cz
 
Vedecký sekretár:
Prof. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D.
Katedra farmakologie a toxikologie, FaF UK, Hradec Králové
e-mail:
pavek@faf.cuni.cz
 

 


 Web Administrator